web creator

Koderek i Szkoła 3.0

19 czerwca 2017 roku
Habrum w Krakowie
Tego dnia odbyło się  zakończenie pierwszego roku nauki ponad 60 podopiecznych Szkoły 3.0 z domów dziecka i rodzin zastępczych.
Koderek był współorganizaoterm tego wydarzenia.